Thurman Ave – פרויקט בניה ואקזיט בקליבלנד אוהיו

נכס להשקעה תרשים

פרויקט אקזיט השקעה החל מ- 30,000$ רווח גבוה במכירה סקירה ופרטים כלליים בניית 3 בתי קרקע ו מכירתם ברווח. יחידת השקעה כ: 30,000$. הבניה תבוצע במימון בנקאי שילקח על ידי היזם. שכונת טרמונט הנהדרת. התמונות להמחשה בלבד, נלקחו מפרויקט דומה של הקבלן המבצע.  

פרויקט בניה ואקזיט בקליבלנד אוהיו – Orchard Ave

השקעות נדל''ן בארה''ב

פרויקט אקזיט השקעה החל מ- 35,000$ רווח גבוה במכירה סקירה ופרטים כלליים בניית 2 בתי קרקע ו מכירתם ברווח. יחידת השקעה כ- 35,000$. הבניה תבוצע במימון בנקאי שילקח על ידי היזם. שכונת אוהיו סיטי הנהדרת. בניה מהירה ואקזיט. התמונות להמחשה בלבד, נלקחו מפרויקט דומה של הקבלן המבצע.